Nama: Laskar Pelangi

Pengarang: Andrea Hirata

Catatan: